Mapinfo 11

Phát triển trên nền tảng version 10.5.0.19 với version 11.0 Mapinfo thể hiện một cách hoàn hảo hơn với khả năng quản lý cơ sở dữ liệu một cách thông minh hơn các version trước nó. Các nhà phân tích kinh doanh cũng như các chuyên gia GIS có thể dễ dàng hình dung mối quan hệ giữa dữ liệu thuộc tính và dữ liệu không gian.

Verion 11 có một số cải tiến về quản lý dữ liệu dạng bảng và phân tích dữ liệu qua trình duyệt hoàn toàn mới.
WindowAbility thể hiện bộ nhớ chuyên nghiệp, chuyên sâu hỗ trợ hoạt động trong môi trường 64Bit
Hỗ trợ dịch vụ truy cập trực tuyến thông qua MapInfo Professional Premium Services
Quản lý dữ liệu thông minh hơn khi sử dụng kết lối Box để quản lý trong khi vẫn đảm bảo những chức năng:
  1. Hỗ trợ tốt kiểu dữ liệu vectơ với các quan hệ topo
  2. Cho phép chồng xếp các định dạng ảnh (raster) làm nền bản đồ
  3. Hỗ trợ in bản đồ
  4. Kết nối với Crystal Report (lập báo cáo dựa trên cơ sở dữ liệu địa lí của bản đồ)
  5. Lập trình tự động hóa công việc với MapBasic.
Chúc các độc giả thành công
Mời các bạn download bản Trial tại đây: Download
Cần phần mềm liên hệ: CONTACT
Share on :