Geoserver

Giới thiệu

là một phần mềm máy chủ trên nền Java (Java based server) trợ giúp chúng ta thực hiện các thao tác chỉnh sửa và xem thông tin bản đồ số. Được thiết kế trên cơ sở các chuẩn của Hiệp hội không gian địa lý mở (Open Geospatial Consortium – OGC), cung cấp các tính năng chuẩn về hiển thị và thao tác với bản đồ số như: hiển thị thông tin từ nhiều nguồn dữ liệu đầu vào khác nhau (ERSI Shapefile, PostGIS table…), hiển thị cách trình bày bản đồ (Style Layer Descriptor – SLD), công cụ Zoom in / out… trong bài này tôi sẽ cùng các bạn cài đặt để thực thi các tính năng trên.

Hướng dẫn cài đặt

Hiện tại phiên bản mới nhất của Geoser là 2.0.3, bạn có thể cài đặt Geoserver bằng 3 cách:
 • Cài đặt như là 1 ứng dụng trên Windows (Windows Installer).
 • Cài đặt như là một Binary chạy trên Web Server Jetty.
 • Cài đặt như là một ứng dụng .war (Web Archive) trên .
Để bắt đầu quá trình cài đặt, bạn truy cập vào trang web và download 3 bộ cài tương ứng với 3 cách cài đặt trên.
Geoserver Download
Các files bạn download về lần lượt sẽ là:
 • Windows Installer  – geoserver-2.0.3.exe
 • Binary (OS independent) – geoserver-2.0.3-bin.zip
 • Web Archive – geoserver-2.0.3-war.zip
Chi tiết về từng mô hình cài đặt sẽ được trình bày ở bên dưới.

Cài đặt như là 1 ứng dụng trên Windows (Windows Installer)

Bạn lick đúp vào file geoserver-2.0.3.exe, giao diện cài đặt Geoserver hiện ra, click Next để tiếp tục.
Geoserver Setup
Bạn chọn Agree ở màn hình tiếp theo
Geoserver Setup
Bạn chọn thư mục cài đặt cho Geoserver, mặc định là C:\Program Files\GeoServer 2.0.3 sau đó chọn Next để tiếp tục.
Geoserver Setup - Choose Install Location
Bạn chọn Next ở màn hình tiếp theo
Geoserver Setup
Bạn cần phải có JRE (Java Runtime Environment) được cài đặt sẵn trên máy để có thể chạy các ứng dụng Geoserver, do đó ở màn hình tiếp theo chương trình cài đặt Geoserver sẽ tự động trỏ tới thư mục cài đặt JRE, bạn chỉ việc nhấn Next để tiếp tục. Nếu máy tính của bạn chưa được cài đặt JRE bạn có thể download và cài đặt phiên bản JRE mới nhất tại đây.
Geoserver Setup - Choose path to JRE
Bước tiếp theo bạn chọn thư mục lưu dữ liệu của Geoserver, mặc định sẽ là C:\Program Files\GeoServer 2.0.3\data_dir sau đó nhấn Next để tiếp tục.
Geoserver Setup - Setup Data Dir
Theo mặc định username & password để đăng nhập vào Geoserver Web administration sẽ là admin\geoserver, bạn có thể thay đổi thông tin này nếu cần. Tôi chọn để là mặc định và nhấn Next để tiếp tục.
Geoserver Setup - Setup username and password
Mặc định cổng để chạy Geoserver sẽ là 8080, để tránh xung đột với các ứng dụng khác cũng thường sử dụng cổng 8080 này như Apache Tomcat, Skype… bạn có thể thay đổi sang Port mới trong khoảng giá trị từ 1024 – 65535. Tôi chọn là 8089, sau đó nhấn Next để tiếp tục. Bạn cũng có thể thay đổi cổng cho Geoserver sau khi đã hoàn tất cài đặt theo hướng dẫn tại đây.
Geoserver Setup - Setup port
Ở bước tiếp theo bạn có 2 lựa chọn cài đặt như sau:
 • Run manually – bạn sẽ stop & start ứng dụng Geoserver thủ công qua file .bat (giống với việc start & stop Tomcat)
 • Install as a service – Hoạt động như là một service trong Windows, quản lý thông qua Windows Services (phím tắt là services.msc).
Geoserver Setup -Type of Installation
Tôi chọn Run manually sau đó nhấn Next để tiếp tục.
Geoserver Setup
Nhấn Install để bắt đầu quá trình cài đặt. Màn hình Installing hiển thị tiến độ cài đặt hiện ra.
Geoserver Installing
Quá trình cài đặt hoàn tất, bạn nhấn Finish để kết thúc.
Geoserver Setup
Khởi động Geoserver
Sau khi cài đặt, để khởi động Geoserver bạn thực hiện các thao tác sau
Bạn truy cập vào cửa sổ Command Dos của Windows, trỏ tới thư mục sau: C:\Program Files\GeoServer 2.0.3. Sau đó bạn chạy file startup.bat trong thư mục này để khởi động Geoserver.
Start Geoserver
Sau khi script startup.bat thực thi xong, có dòng lệnh sau hiện nên ben dưới cửa sổ Command Dos  Started SelectChannelConnector@0.0.0.0:8089 Bạn dùng trình duyệt web (VD: Firefox) truy cập vào địa chỉ sau: http://localhost:8089/geoserver. Bạn đăng nhập bằng username/passwordadmin/geoserver (đã thiết lập trong quá trình cài đặt), màn hình welcome của Geoserver hiện ra thông báo bạn đã cài đặt và khởi động thành công Geoserver.
Geoserver Web Dashboard

Cài đặt như là một Binary chạy trên Web Server Jetty

Để cài đặt Geoserver như là 1 ứng dụng Binary (OS independent) chạy trên Web Server Jetty bạn thực hiện như sau:
Bạn giải nén file geoserver-2.0.3-bin.zip đã download ở phần đầu bài hướng dẫn vào 1 thư mục nào đó trên máy tính, ví dụ tôi chọn giải nén ra thư mục C:\geoserver-2.0.3.
OS Independent Geoserver Folder
Sau đó bạn thiết lập 2 biến môi trường (environment variable) trỏ tới thư mục này với tên và giá trị của biến như sau (bạn có thể dùng công cụ Rapid Environment Editor đã được giới thiệu tại đây để đơn giản hóa bước thiết lập biến môi trường):
 • GEOSERVER_HOME = C:\geoserver-2.0.3
 • GEOSERVER_DATA_DIR = C:\geoserver-2.0.3\data_dir
Setting Geoserver Environment Variables
Khởi động Geoserver
Sau đó bạn vào cửa sổ Command Dos và trỏ tới thư mục C:\geoserver-2.0.3, bạn chạy file startup.bat trong thư mục này để khởi động Geoserver.
Startup Geoserver
Đợi Geoserver khởi động xong, thì bạn có thể dùng trình duyệt web (VD: Firefox) sau đó đăng nhập vào địa chịa http://localhost:8080/geoserver. Sau khi bạn đăng nhập với username / passwordadmin /geoserver thì màn hình Web Admin của Geoserver sẽ hiện ra như sau.
Geoserver Web Admin
Như vậy là bạn đã cài đặt thành công Geoserver với chế độ OS independent.

Cài đặt như là một ứng dụng .war (Web Archive) trên Tomcat

Để cài đặt Tomcat dưới dạng 1 ứng dụng Web Archive (.war) chạy trên Tomcat, trước hết máy tính của bạn cần được cài đặt Apache Tomcat – bạn có thể tham khảo bài viết sau để cài đặt Tomcat 5.5.
Bạn giải nén và copy thư mục geoserver-2.0.3-war.zip đã download ở phần đầu bài hướng dẫn để được file có tên là geoserver.war, sau đó bạn copy file này vào thư mục webapps của Tomcat theo đường dẫn C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 5.5\webapps.
Deploy Geoserver to Tomcat
Sau đó bạn vào thư mục C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 5.5\bin bạn chọn click đúp vào file tomcat5.exe để khởi động Apache Tomcat.
Start Apache Tomcat
Khởi động Geoserver
Sau khi Tomcat khởi động xong có dòng chữ INFO: Server startup in [n] ms, và bạn sẽ file geoserver.war trong C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 5.5\webapps cũng sẽ tự động được deploy thành 1 thư mục mới là, bạn có thể dùng trình duyệt web (VD: Firefox) sau đó truy cập vào địa chỉ http://localhost:8080/geoserver và dùng username / password là admin / geoserver để đăng nhập vào Goeserver Web Admin.
Runing Geoserver on Apache Tomcat
Ở chế độ cài đặt OS Independent & Web Archive (.war) bạn không thực hiện chỉnh sửa các thông tin như: username / password hay Port để đăng nhập vào Geoserver Admin, mà dùng các giá trị mặc định của Geoserver hoặc Tomcat là:
 • Username: admin
 • Password: geoserver
 • Port: 8080

Kết luận

Trên đây tôi đã cùng các bạn tiếp cận với Geoserver qua ba mô hình cài đặt đó là:
 1. Cài đặt Geoserver như 1 ứng dụng chạy độc lập trên Windows (Windows Installer)
 2. Cài đặt như là một ứng dụng độc lập với hệ điều hành (OS Independent) chạy với Web Server Jetty.
 3. Cài đặt như là 1 ứng dụng Web Archive (.war) chạy với Web Server Tomcat 5.5
Cá nhân tôi thấy mô hình cài đặt số 3 có vẻ nổi trội hơn với những ưu điểm sau
 • Vì chạy trên Tomcat nên bạn có thể tận dụng Web Server Tomcat đang có (có thể bạn cũng đã chạy một vài ứng dụng Web Java trên server Tomcat này), và không cần phải cài đặt Web Server mới
 • Geoserver thực thi rất tốt ở mô hình cài đặt số 3, bản đồ được hiển thị nhanh, các thao tác như phóng to / thu nhỏ bản đồ không phải chờ đợi lâu.
Chúc bạn lựa chọn mô hình cài đặt thành công và xây dựng được những bản đồ số đẹp trên Geoserver.
http://geoserver.org
Share on :