Hệ thống định vị tàu biển ECDIS


Tổng quan
Biểu đồ điện tử hiển thị và hệ thống thông tin (ECDIS) là hệ thống định vị dựa trên máy tính tích hợp thông tin từ GPS và hệ thống nhận dạng tự động (AIS). Giải pháp ECDIS kết hợp HMI của Advantech, sản phẩm UNO và EKI tạo ra một giải pháp định vị đáng tin cậy cho các loại tàu biển .
Sự thành công quan trọng của ứng dụng này là tính linh hoạt của nó sẽ được áp dụng trong một số lĩnh vực:
Ứng dụng
Chìa khóa cho ứng dụng này là chắc chắn, nhỏ gọn và nền tảng máy tính UNO không quạt , cho phép các giải pháp tích hợp cho giao tiếp, chẳng hạn như vị trí / số liệu giám sát giữa các máy tính và dữ liệu vệ tinh / máy chủ . Hiển thị FPM được sử dụng trong ứng dụng này được chứng nhận với các mạch DNV cho chứng nhận hàng hải.
2008_wpc_transportation-2_p
Các yêu cầu chính cho giải pháp này là:
Sản phẩm
Fanless Platform
uno-2182_c
uno-2176_c
Intel® Core 2 Duo UNO with 2 x GbE, 4 x COM, DVI
Intel® Pentium® M/Celeron® M UNO with 2 x LAN, 6 x COM, 16 x DI/O
 LAN, 6 x COM, 16 x DI/O
DeviceServe
eki-1524_c
4-port RS-232/422/485 Serial Device Server
CCD Camera
3rd Party Products
CCD Camera

AIS Device & Antenna
3rd Party Products
AIS Device & Antenna
Echo Sunder/Gyroscope/Radar device
3rd PartyProducts
Echo Sunder/Gyroscope/Radar device
Share on :