VeDA2 - Thiết bị thu và truyền dữ liệu GPS online

Để đáp ứng nhu cầu quản lý, điều hành các phương tiện giao thông vận tải, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Thông tin và Tự động hoá, Trường Đại học Giao thông Vận tải, đã nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công thiết bị thu và truyền dữ liệu GPS online - VeDA2.
Thiết bị gồm 2 module: một gắn trên phương tiện tham gia giao thông, một đặt tại trung tâm điều hành. Các module sẽ sử dụng hệ thống thông tin di động GSM để truyền dữ liệu và giúp trung tâm điều hành xác định chính xác vị trí tức thời của phương tiện và có thể gửi thông điệp điều hành các phương tiện.

Thiết bị có các đặc điểm và tính năng: Xác định toạ độ hiện tại của xe trên cơ sở hệ thống định vị vệ tinh GPS (độ chính xác toạ độ < 15 m); truyền dữ liệu về trung tâm qua mạng điện thoại di động GSM; hiển thị vị trí của phương tiện trên bản đồ số GIS tại trung tâm; nhận các thông báo từ trung tâm điều hành quản lý phương tiện giao thông qua mạng di động GSM; sử dụng modem truyền thông G18 của Motorola; sử dụng nguồn ắc quy 12V - DC trên xe…

(Theo Tạp chí Hoạt động Khoa học)
Share on :