Thiên Nhiên và Môi Trường

Trước cảnh đẹp của thiên nhiên làm con người ta liên tưởng tới môi trường sống. Hãy dành chút thời gian để ngắm cảnh vật xung quanh để có ý thức hơn tới môi trường "Hãy dừng đúng lúc" Các bạn nhé.

Giản Dị
Hoang Dã
Tự Nhiên
Độc Đáo
Hoang Dại
Hoang Dã
Thủy Chung
Tiềm Ẩn
Sức Sống
Sự Sống Bắt Đầu
Chám
Đơn Độc
Nấm Gỗ
Nấm Đất
Mẹ Con
Che Chở
Huyền Bí
Tàn Lụi
Huy Hoàng
Nhất Trụ
Hồng Dại
Nhỏ Bé
Sức Sống
Hoa Cà
Nhện
Săn Mồi
Mạng Sương
Giọt Sương
Giọt Sương
Long Lanh
Mạng sương
Nắm đấm của tự nhiên
Bao Vệ Môi Trường
Độc Hành
Đơn Độc
Đồng Nội
Cô Độc
Sương Trên Cánh Hoa
Giọt Sương
Hãy suy ngẫm, thiên nhiên đẹp là thế nhưng chúng sẽ mất đi nếu chúng ta không hành động, không bảo vệ chúng. Khi thực hiện một hành động gây hại cho môi trường các bạn hayc nhớ tớ những bức ảnh tôi gửi tặng, nó sẽ là quá khứ nếu chúng ta dừng lại không đúng lúc.
Share on :