HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHI TIẾT ACRGIS 9.3


Thư mục ARC GIS 9.3
 SETUP

Bây giờ chúng ta cài đặt ứng dụng ArcGIS 9.3, sau khi cài xong chọn Register Later.
Vào bộ cài Arcgis=> Desktop=> setup sau đó Copy tệp fme_license.dat trong thư mụcdata_interop vào thư mục C:\Programe Files\ArcGIS\Data Interoperability Extension.

Vào Start\ArcGIS\Desktop Administrator
   * Tại Software Product: chọn ArcInfo (Floating)
   * Tại License Manager: Bấm nút change và gõ vào dòng chữ YourComputerName (của tôi là TRANTOAN)
  * Tại Availability: chọnArcInfo Desktop (Floating), bạn sẽ nhìn thấy một danh sách dài các license được cấp phép ở phía bên dưới.
Chú ý: Lần đầu tiên bạn chạy ứng dụng ArcGIS9.3, bạn phải chọn tất cả các Extension ở trong menu Option.
 Đến đây là đã xong rồi đấy, Pha coffe châm thuốc và cùng trải nghiệm với version 9.3 này nhé.

Share on :