Cơ sở dữ liệu GIS nền tỉnh Bình Dương tỉ lệ 1:25.000 và webgis công bố thông tin địa lý

Sơ đồ dữ liệu
Ngày 11/3/2011 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội đồng nghiệm thu đề tài “Hiệu chỉnh, nâng cấp cơ sở dữ liệu nền GIS tỉnh Bình Dương trên cơ sở các nguồn dữ liệu hiện có” do Trung tâm Ứng dụng Hệ thống thông tin Địa lý Tp.HCM (HCM GIS) là đơn vị chủ trì, ông Phạm Quốc Phương, Phó Giám đốc Trung tâm HCM GIS và  ThS. Bùi Hồng Sơn, Phó Trưởng Chi nhánh Cục Công nghệ Thông tin tại Tp.HCM – Bộ TNMT là đồng chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao tính ứng dụng của CSDL GIS nền tỉ lệ 1:25.000 và WebGIS công bố thông tin địa lý.
Các sản phẩm chính của Đề tài gồm:

  1. CSDL GIS nền tỉnh Bình Dương tỉ lệ 1:25.000 được hiệu chỉnh, cập nhật dựa trên ảnh vệ tinh, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, điều tra ngoại nghiệp và các tư liệu khác hiện có.
  2. WebGIS công bố thông tin địa lý.

CSDL GIS nền tỉnh Bình Dương được thiết kế theo mô hình Geodatabase lưu trữ 7 nhóm lớp đối tượng cơ sở dữ liệu nền gồm nhóm lớp cơ sở toán học, địa hình, giao thông, thủy hệ, hành chính, thực vật và dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Dữ liệu không gian và phi không gian được quản lý, lưu trữ thống nhất trong cùng một DBMS nên người dùng có thể cập nhật, tìm kiếm, thống kê, kết xuất,...nguồn dữ liệu này một cách dễ dàng, nhanh chóng và thống nhất.
Mô hình dữ liệu ESRI geodatabase được sử dụng để phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu GIS nền Bình Dương vì có những ưu điểm sau:
-         Lưu trữ thống nhất khối lượng lớn dữ liệu không gian và phi không gian trong cùng một file geodatabase hoặc trong một DBMS.
-         Hỗ trợ mạnh mẽ truy vấn không gian và phi không gian.
-         Hỗ trợ đa người dùng cập nhật dữ liệu tại một thời điểm thông qua phiên bản (versioning).
-         Hỗ trợ nhiều cấu trúc dữ liệu như raster, vector, topology, network,…
-         Mô hình dữ liệu geodatabase có thể biểu diễn dưới dạng XML, nâng cao tính linh động và dễ dàng trong việc chuyển đổi, ánh xạ mô hình dữ liệu vào DBMS và ngược lại.
-         Hỗ trợ nhiều DBMS khác nhau như SQL Server, Oracle, DB2, Informix, PostgreSQL.
-         Hỗ trợ import/ export dữ liệu sang nhiều định dạng khác nhau.

Cơ sở dữ liệu GIS nền tỉnh Bình Dương được phân tích, thiết kế nhằm quản lý thống nhất và hiệu quả các đối tượng và thuộc tính liên quan…CSDL nền này sẽ là nền tảng cho các CSDL chuyên đề khác và là điều kiện cần cho việc phát triển các ứng dụng chuyên ngành đặc thù, giúp nhà quản lý có thêm công cụ hữu ích, nâng cao hiệu quả  cho công tác quản lý cũng như thực hiện các bài toán tìm kiếm, phân tích, thống kê, giải quyết các bài toán nghiệp vụ trong công tác quản lý hành chính nhà nước.

WebGIS công bố thông tin địa lý tỉnh Bình Dương
WebGIS tỉnh Bình Dương được xây dựng trên nền tảng các công cụ mã nguồn mở và tuân thủ các chuẩn mở của OGC. Việc tuân thủ các chuẩn mở OGC là một xu hướng công nghệ tất yếu nhằm đáp ứng tính liên tác giữa các hệ GIS khác nhau. Hiện nay, hầu hết các phần mềm GIS thương mại và phần mềm mã nguồn mở đều hỗ trợ truy xuất dữ liệu theo các chuẩn mở này. Nguồn dữ liệu từ Server WebGIS tỉnh Bình Dương có thể được truy xuất dễ dàng thông qua WebGIS hoặc ứng dụng desktop GIS có hỗ trợ kết nối dữ liệu từ dịch vụ WMS. Và do đó, chúng ta có thể sử dụng phần mềm mã nguồn mở gvSIG để kết nối đọc dữ liệu từ dịch vụ WMS WebGIS Bình Dương. Hiện tại. WebGIS công bố thông tin địa lý tỉnh Bình Dương được đặt tại địa chỉ http://hcmgisportal.vn/BinhDuongWebGIS
Nguồn: Trung Tâm GIS TP.Hồ Chí Minh
Share on :