Ứng dụng GPS trong thu thập số liệu hạ tầng tiện ích công


Điều tra thu thập số liệu liên quan tới hạ tầng các tiện ích công cũng là một trong những lĩnh vực áp dụng nhiều lợi thế của công nghệ GPS và GIS. Từ hệ thống cấp điện, cấp nước và cấp khí gaz cho tới các công ty truyền thông liên lạc, công nghệ không gian địa lý đã làm cho mọi việc trở nên đơn giản hơn rất nhiều, giúp cho những nhân viên có thể quản lý và triển khai nhiệm vụ thực địa của mình nhanh, chính xác và hiệu quả nhất.
Trimble hỗ trợ quá trình thành lập các bản đồ hệ thống tài sản cố định và gửi kết quả lại để đơn giản hoá và hỗ trợ quá trình duy tu bảo dưỡng. Ngày nay, công nghệ GPS và GIS không chỉ đơn giản sử dụng để thành lập bản đồ. Với những hệ thống thiết bị phục vụ cho thu thập và duy trì số liệu của Trimble, các ứng dụng điều tra quản lý hạ tầng tiện ích công có thể khai thác thế mạnh trong các giải pháp liên kết thực địa – văn phòng liên tục để quản lý và khai thác những số liệu không gian có độ chính xác cao.
Có thể chỉ là nhiệm vụ thành lập hay xác định vị trí của hệ thống tài sản cố định đơn giản, hay phức tạp hơn là quá trình tích hợp toàn bộ số liệu không gian vào một cơ sở dữ liệu tập chung nhằm phục vụ cho việc quản lý, thiết kế hệ thống, lập kếy hoạch và triển khai, công nghệ tiên tiến của Trimble luôn là câu trả lời hoàn chỉnh nhất.
Công nghệ GPS và GIS chính là lựa chọn tất yếu cho tương lai để sử dụng trong các ứng dụng quản lý hạ tầng tiện ích công. Mỗi ngày, càng có nhiều các tổ chức nhà nước và các công ty tư nhân sử dụng công nghệ GPS và GIS để quản lý hệ thống tài sản cố định của mình với độ chính xác cao hơn.
Share on :