Ứng Dụng Bản Đồ Google Maps 5.0 Dành Cho Android Với Hiển Thị 3D


Như dự đoán, Google vừa tung ra ứng dụng bản đồ của mình cho nền tảng Android, ứng dụng nhấn mạnh vào bản đồ với những tòa nhà 3D, rất hữu ích cho những người sống ở khu vực đô thị.
Google Maps 5.0 cho phép bạn tương tác với nó theo những cách mới:
  1. Nghiêng: Kéo xuống bằng hai ngón tay để nghiêng bản đồ. Nghiêng trong khi phóng to trên một trong những 100 thành phố khắp thế giới với các tòa nhà 3D nổi bật.
  2. Xoay: để lên màn ảnh với hai ngón tay để xoay bản đồ. Sau khi nghiêng để xem các tòa nhà 3D, quay xung quanh họ có được một quan điểm mới từ bất kỳ hướng nào.
  3. Phóng to: để hai ngón tay với nhau hoặc tách ra để zoom.
  4. Hình thức Địa Bàn: xác nhận địa điểm của bạn, và sau đó nhấp vào nút la bàn ở góc trên bên phải. Bản đồ sẽ lật vào trong chế độ 3D và bắt đầu quay để phù hợp với vị trí và quang điểm của bạn, trong khi vẫn giữ tất cả những bình nhãn và có thể đọc được 
Share on :