Tích hợp Google Earth vào ArcGIS

Từ khi Google Earth xuất hiện, những người dùng GIS nảy sinh ý định tích hợp hai phần mềm này với nhau nhằm tận dụng kho dữ liệu ảnh của Google và những tính năng thực hiện dữ liệu của ArcGIS nhằm giải quyết những bài toán về nguồn dữ liệu.

Dạo vào quanh mấy vòng trên internet, từ những blog về GIS cho đến những forum chuyên ngày thậm chí cả Google Group và ESRI Support Forum đều đầy những câu hỏi đại loại là làm thế nào để tích hợp, làm sao để chồng lớp Google Earth trong ArcGIS Desktop, hoặc có công cụ nào để thực hiện công việc này không...Có rất nhiều câu hỏi đặt ra như thế. Tuy nhiên những câu hỏi này gần như không có lời đáp...


Tôi cũng như các bạn, cũng đã đặt ra câu hỏi này và may mắn là tôi đã có cách giải quyết của tôi. Công cụ của tôi chính là IDE và những dòng code. Sau đây là hình ảnh của công cụ tôi đã hoàn thành, đặt tên là Git4You ArcEarth. Tuy nhiên, đây chỉ là công cụ tôi viết chỉ mang tính chất tìm hiểu khả năng tích hợp của hai phần mềm này. Xin giới thiệu cùng quý vị:
1. Màn hình chính:

Bên phải là màn hình chồng lớp các lớp ảnh của Google Earth và dữ liệu vector, trên màn hình các bạn thấy là tôi chồng lớp với lớp giao thông. Các bạn có thể so sánh dữ liệu đang chồng lớp của màn hình bên trái với màn hình của Google Earth bên phải.

2. Biên tập dữ liệu:

Hình trên là ảnh chụp màn hình đang lúc chỉnh sửa lớp dữ liệu vector của ArcGIS với sketch đang Modify feature. Mọi thao tác biên tập này đều là những thao tác biên tập của ArcGIS nên không có vấn đề nào khác phải quan tâm.

3. Chồng lớp nhiều nơi trên thế giới:

Vùng nhìn trong hình trên đây là New York - USA với sketch đang số hóa.
Các hình trên đây đã được website tự động thu nhỏ kích thước, các bạn có thể tải ảnh về để xem rõ hơn.
 Nguồn: http://www.git4you.com
Share on :