Phần mềm nguồn mở "GIS" Quantum GIS (QGIS)


Quantum GIS (QGIS) là bộ phần mềm hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System – GIS) nguồn mở chạy trên Linux, Unix, Mac OS và Windows. QGIS hỗ trợ các định dạng file ảnh raster, ảnh vector và lưu thông tin trong một cơ sở dữ liệu. Phiên bản hiện tại là 1.3.0. Giấy phép sử dụng GNU Public License.
Quantum GIS 1.5.0
Screenshot of Quantum GIS development version 1.5.0

Một số tính năng chính:  Xem và chồng lớp các dữ liệu ảnh vector và raster theo các format khác nhau, dưới các góc nhìn khác nhau mà không cần chuyển đổi về một format chung. Các format được hỗ trợ gồm: một phần bảng cơ sở dữ liệu PostgreSQL dùng công nghệ PostGIS và SpatiaLite, phần lớn các định dạng ảnh vector trong thư viện OGR library*, gồm: ESRI shapefiles, MapInfo, SDTS và GML.
QGIS Release Timeline
QGIS Release Timeline


Các định dạng ảnh raster trong thư viện GDAL library*, như các mô hình ảnh số hóa (digital elevation models), không ảnh (aerial photography) hoặc ảnh vệ tinh landsat, định vị bản đồ GRASS dữ liệu vệ tinh OGC-compliant WMS hoặc WFS; Tạo bản đồ và khai thác dữ liệu vệ tinh qua một giao diện đồ họa. Có nhiều công cụ đi kèm. Tạo, biên soạn và xuất dữ liệu vệ tinh bằng: các công cụ số hóa GRASS, plugin tham chiếu địa lý, các công cụ GPS để xuất nhập định dạng GPX, chuyển đổi các định dạng GPS thành GPX, hoặc download/upload trực tiếp dữ liệu với một thiết bị định vị vệ tinh GPS, và còn nữa, xem chi tiết xin mời tải tài liệu đính kèm.
Tài liệu: Downlaod
Share on :