Vertical Mapper 3.1 Soft Gis Mapinfo

Trần Văn ToànVertical Mapper là giải pháp cung cấp các công cụ phân tích dựa trên ô lưới và hình ảnh ba chiều (3D). Bằng cách phân tích dữ liệu dưới dạng ô lưới, người dùng có thể dễ dàng xem những tham số dữ liệu liên tục thay đổi có liên quan đến vị trí bằng cách tạo dữ liệu bản đồ chủ đề theo màu hay hình bóng hoặc theo lớp và so sánh dữ liệu chủ đề với các ô lưới khác để xác định mối quan hệ duy nhất hay quan hệ ẩn. Giá của Vertical Mapper từ 95 - 125 USD, cho quy mô từ 40 người sử dụng trở lên. Trong khuôn khổ bài viết xin tặng các độc giả bản Vertical Mapper 3.0Soft GIS Mapinfo Full và bản Update 3.1.1 Các bạn download về và cùng trải nghiệm.
sử dụng pass: trantoanvertical
Download tại đây:
DOWNLOADẢnh chương trình (tham khảo):

Cần Soft liêm hệ tại đây 
Share on :