Phần mềm định vị GPS Tracker

GPS Tracker cho phép bạn chia sẻ địa chỉ của bạn với bạn bè, người thân.

Ngoài ra GPS Tracker còn ghi lại quảng đường mà bạn đã đi, nó vẽ lên một đồ thị để bạn có thể hình dung và có thể xuất ra nhiều định dạng khác nhau.

Ảnh chụp:

Link  --- Download
Share on :