Phần mềm ESRI ArcPad 7.1.1 đã được phát hành
ArcPad 7.1.1 và ArcPad Application Builder 7.1.1, phiên bản mới nhất của ESRI Mobile GIS cho thu thập dữ liệu và thực hiện bản đồ trên thực địa đã được phát hành. Những cải tiến của ArcPad 7.1.1 đã tăng cường tốc độ và các tính năng dễ sử dụng hơn.
Phần mềm ArcPad được thiết kế cho nhiều lĩnh vực và tổ chức khác nhau muốn mở rộng những lợi ích của GIS từ văn phòng ra thực địa. Cùng với ArcPad Application Builder, framework cho phát triển ArcPad, phiên bản 7.1.1 tăng cường quá trình thu thập dữ liệu trên thực địa, và cho phép người dùng có thể quyết định nhanh chóng và chính xác.
ArcPad hỗ trợ thực hiện bản đồ, GIS, và GPS tích hợp cho người dùng các thiết bị cầm tay. Phần mềm này có thể được phát triển hoặc được cấu hình riêng cho các dự án thực địa cụ thể bằng cách sử dụng ArcPad Application Builder. Phần mềm ArcPad cũng tích hợp với các phần mềm của ESRI cho máy để bàn một cách chặc chẽ trong biên tập dữ liệu.

"Trong phiên bản mới nhất của ArcPad này, chúng tôi đã quan tâm đến mức cao nhất những ý kiến phản hồi của khách hàng từ phiên bản 7.1 trong sự cố gắng để cải tiến hiệu suất cho người dùng của chúng tôi" Jian Lange, Gíam đốc Sản phẩm ArcPad, nói.

Những điểm nhấn của ArcPad gồm:
- StreetMap Desktop Data Extractor: tiện ích này cho phép người dùng dễ dàng rút trích dữ liệu từ dữ liệu StreetMap Premium của Tele Atlas Bắc Mỹ đã được lần đầu tiên tích hợp ArcPad 7.1. Người dùng có thể lưu dữ liệu đã rút trích sang máy để bàn và chuyển chúng sang các thiết bị cầm tay sử dụng ArcPad cho thực địa.
- Tốc độ và hiệu suất được cải thiện rõ rệt, người dùng dễ dàng nhận thấy điều này, phần bộ nhớ chưa sử dụng sẽ tăng lên rõ rệt khi đang sử dụng.
- Tăng cường hỗ trợ cơ sở dữ liệu quan hệ: các bảng dữ liệu quan hệ được hỗ trợ dựa trên nền cơ sở dữ liệu Microsoft SQL đã được tăng cường trong phiên bản 7.1.1 với những khắc phục các lỗi đã biết và những cải tiến bao gồm hỗ trợ ID trong geodatabase.

- Các đối tượng vệ tinh đã được bổ sung: một thuộc tính mới gọi là Satellites đã được bổ sung vào tính năng GPS, tăng cường hiệu quả và dễ sử dụng hơn. Satellites sẽ trả về một tập hợp các đối tượng vệ tinh, lập trình viên có thể cập nhật các module mở rộng cho GPS để có thể truy cập những đối tượng này.


Bản cập nhật của ArcPad Application Builder 7.1.1 sẽ được kèm trong gói ArcPad mà người dùng không cần phải trả thêm chi phí. Người dùng đã mua ArcPad 7.1 có thể download bản cập nhật này miễn phí từ trang web ArcPad. Những số đăng ký đã sử dụng cho ArcPad 7.1 và ArcPad Application Builder 7.1 cũng có thể sử dụng hợp lệ cho ArcPad 7.1.1 và ArcPad Application Builder 7.1.1 một cách tương ứng. Người dùng ngoài phạm vi Hòa Kỳ nên liên hệ với các nhà phân phối của hảng này để nhận phiên bản cập nhật, xem thêm danh sách này tại http://www.esri.com/distributors.
Share on :