DÂY LƯNG & VÍ DA CHẤT LƯỢNG CAO THƯƠNG HIỆU H2


Nước ảo

Pha một tách cà phê bạn cần bao nhiêu nước? Đó không phải là 1 tách nước mà là 140l nước. Tương tự, để sản xuất 1 chiếc quần bò cần 6000l nước, 75l nước để cho 1 cốc bia, 1kg pho mát cần 5000l nước, để có 1kg thịt bò chúng ta sẽ tiêu tốn 15000l nước và sẽ là 150000l nước để có 1 chiếc ô tô. Những con số ấy là những tính toán khoa học và hoàn toàn chính xác. Bạn muốn biết thêm câu chuyện về nước ảo, hãy xem bộ phim tài liệu "Nước ảo và nỗi lo có thật" sau đây...Bản quyền © Climate GIS, Chịu trách nhiệm xuất bản: Trần Văn Toàn, Mail: climategis@gmail.com, Hotline: +84 979 91 6482