Vẻ đẹp của đồng lúa

Bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Việt Hùng miêu tả vòng đời của lúa, từ khi cho nước, cày bừa... đến lúc trổ bông ở nhiều vùng quê Việt Nam.
Thời gian này ở miền Bắc đang thời kỳ lúa sắp thì con gái, vài nơi lúa có thể đang trổ đòng... Vòng đời của lúa "thường" kéo dài chỉ ba tháng, nhưng trải qua biết bao nhiêu khâu: Cho nước - cày bừa - làm mạ - cấy, cho đến khi lúa vào thì con gái - trổ đòng - vàng óng và đó là đến lúc gặt.
Share on :