ỨNG DỤNG GOOGLE MAPS API TRONG XÂY DỰNG WEBGIS
I. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

    •   Tìm hiểu nguyên tắc và cách thức để lấy dữ liệu bản đồ theo Google Maps API.
    •   Xây dựng một số công cụ để phát triển thành trang web bản đồ trực tuyến.
    •   Xây dựng dữ liệu bản đồ khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
    •   Xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin các trường Đại học khu vực thành phố Hồ Chí Minh.


II. PHẠM VI GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI

    •   Giới hạn về nội dung:
       -  Thiết kế trang web nền làm cơ sở để xây dựng trang web bản đồ.
       -  Thiết kế trang web bản đồ kết nối với cơ sở dữ liệu của Google Maps.
       -  Tính toán khoảng cách giữa hai điểm, tính lộ trình của tuyến đi trên bản đồ.

    •   Giới hạn về dữ liệu:
       -  Dữ liệu bản đồ hành chính xây dựng cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
       -  Dữ liệu thông tin các trường Đại học nằm trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh.


III. GIỚI THIỆU VỀ GOOGLE MAPS

    Google giới thiệu dịch vụ Google Maps cách đây hai năm. Đó là dịch vụ cho phép thể hiện bản đồ toàn bộ thế giới với nhiều lớp thông tin trên web. Ngay sau khi ra đời Google Maps đã phát triển mạnh nhất là sau khi có các phiên bản cho phép cá nhân hoá các bản đồ. Không chỉ dừng lại ở mức đánh dấu các điểm, các phiên bản mới nhất cho phép cập nhật các đa giác, gắn kết hình ảnh, video… Có thể nói việc ứng dụng chỉ còn ở nhu cầu và sự sáng tạo của cá nhân mà thôi. Một trong những ứng dụng hữu ích nhất là tìm kiếm đường đi.

    Tuy các quốc gia đang phát triển chưa có hệ tầng cơ sở dữ liệu tương tự như Geocode( mã hoá địa điểm), tuy nhiên điều này sẽ xảy ra không xa khi mà Google tận dụng thế mạnh của việc mở cho hàng nghìn người đánh dấu các địa điểm trên bản đồ đó là Wikimapia. Cho đến tháng 6 năm 2007 trang này đã cập nhật hơn ba triệu địa điểm, và thật dễ dàng tìm ra trường Đại học Mỏ địa chất với từ khoá tương ứng trong chưa đầy vài giây.

    Bản thân Google Maps là một hệ thống GIS khổng lồ, tuy nhiên cuộc cách mạng ở đây so với các hệ thống GIS khác chính là tính mở của nó. Với kỹ thuật web 2.0 mạnh mẽ cùng công nghệ AJAX Google Maps đang có những tiến bộ không ngừng.
Share on :