DÂY LƯNG & VÍ DA CHẤT LƯỢNG CAO THƯƠNG HIỆU H2


Sơ đồ định hướng phát triển không gian sử dụng đất toàn tuyến Quốc lộ 1 - đoạn qua thị trấn Từ Sơn và thị xã Bắc Ninh