Translate

Climate Change

Popular Posts

Climate Change

CLIMATE GIS NHẮN NHỦ CÁC BẠN YÊU GIS & YÊU MÔI TRƯỜNG DÀNH CHÚT THỜI GIAN XEM ĐOẠN VIDEO CLIP NÀY

Design Bản đồ trên Mapinfo

Design một bản đồ trong Mapinfo là việc rất quan trọng trong quá trình biên tập. Để có bản đồ đẹp và mọi thông tin được trình bầy một cách hợp lý đòi hỏi người Design sử dụng tốt phần mềm Mapinfo và có cái nhìn bao quát. Để giúp các bạn trong quá trình Design xin cung cấp tài liệu hướng dẫn Design bản đồ.
Tài Liệu: Download
Read Post | nhận xét

Số hóa trên nền ảnh Scan

Số hóa trên mapinfo là việc rất thông dụng. Giúp cho người làm GIS chủ động trong quản lý dữ liệu và biên tập bản đồ cơ sở. để cung cấp kiến thức cho người sử dụng Mapinfo tôi xin giới thiệu tài liệu số hóa bản đồ trên nền ảnh Scan bằng phần mềm Mapinfo.
Tài Liệu: Download
Read Post | nhận xét

Hướng Dẫn sử dụng GPSMAP 76S

Khả năng chống nước đạt theo chuẩn IEC 529 IPX7 , Xác định chính xác kinh độ vĩ độ, độ cao so với mặt nước biển và tính diện tích. Máy định vị GPS MAP 76S được sử dụng rộng rãi trong những công việc đo đạc, khảo sát trong lĩnh vực Quân sự, nông lâm nghiệp, kiểm lâm, viễn thông, điện lực, môi trường ....
Để hiểu và sử dụng GPSMAP 76S  một cách hiệu quả xin mời download tài liệu đính kèm sau.
Read Post | nhận xét