Translate

Climate Change

Popular Posts

Climate Change

CLIMATE GIS NHẮN NHỦ CÁC BẠN YÊU GIS & YÊU MÔI TRƯỜNG DÀNH CHÚT THỜI GIAN XEM ĐOẠN VIDEO CLIP NÀY

Chuyển dữ liệu từ GPS sang Mapinfo

Kết nối GPS với máy tính là một phần rất quan trọng trong sử lý thông tin GIS. Bài viết nhằm trợ giúp và sử lý những khó khăn khi kết nối GPS và máy tính. Sau khi có dữ liệu trong máy GPS, để sử lý và sử dụng dữ liệu chúng ta phải chuyển sang máy tính. Thông qua các phần mềm GIS cơ sở dữ liệu điều tra từ GPS được hiển thị và cung cấp thông tin cho người sử dụng.
Tài liệu: Download
Read Post | nhận xét

HƯỚNG DẪN DỬ DỤNG GPS GRAMIN 12XL

Việc sử dụng GPS rất cần thiết cho điều tra thực địa, nhưng sử dụng được GPS một cách hiệu quả là một vấn đề. Để trợ giúp các bạn trong sử dụng máy GPS tôi xin cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng các chức năng của máy GPS Gramin 12XL (Bản tiếng việt và bản English). Các máy GPS đời cao ngoài chức năng như máy Gramin 12XL còn có nhiều chức năng khác nhưng về cơ bản các chức năng và sử dụng gần giống máy Gramin 12XL.
Read Post | nhận xét