Translate

Climate Change

Popular Posts

Climate Change

CLIMATE GIS NHẮN NHỦ CÁC BẠN YÊU GIS & YÊU MÔI TRƯỜNG DÀNH CHÚT THỜI GIAN XEM ĐOẠN VIDEO CLIP NÀY

PROJECT

Read Post | nhận xét

Ứng dụng công nghệ Viễn Thám...

Ứng dụng công nghệ Viễn Thám vá GIS thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Thực tế cho thấy với công nghệ xây dựng bản đồ trước đây đã không phản ánh được hiện trạng sử dụng đất đang thay đổi nhanh chóng như hiện nay. Việc áp dụng công nghệ Viễn thám và GIS là hoàn toàn phù hợp và thực tế chứng minh điều đó qua các công trình nghiên cứu trên thế giới, công nghệ mới này cho ra bản đồ nhanh chóng phản ánh sự biến động sát với thực tế. Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ không phải là mới ,ở Việt Nam đang phát triển rất nhanh và mạnh mẽ. Xin giới thiệu đề tài khoa học Ứng dung công nghệ viễn thám và GIS xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất TP Hải Phòng...

Tài liệu
Read Post | nhận xét (2)

VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU

NHỮNG VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU VÀ Ở VIỆT NAM
Tài liệu nêu nên những vấn đề môi trường thế giới hiện nay, và nêu rõ những thách thức lớn đối với môi trường tại Việt Nam, đòi hỏi chúng ta phải làm gì? hành động ra sao?...

Tài liệu
Read Post | nhận xét

Where does the CDM?


The concept of local food is appealing to many consumers. Hwever, difficulties remain with defining what actually constitutes local food. giver the globalised nature of agricultural markets, bread which is baked in a small village bakery in England may be made from grain grown in Canada. Similarly many of the inputs to a West contry daily farm selling local ice cream may come from outside the UK...
Tài liệu
Read Post | nhận xét