Vision of the Future

 

Điều phối series này: Ngô Tiến Đạt
Tập 1: Người dịch: Ngô Tiến Đạt, Trần Thị Kim Dung.
Biên tập: VCĐ.
Tập 2: Người dịch: Nguyễn Phương Liên, Trần Phương Quỳnh.
Biên tập: Vũ Thị Kim Chi
Tập 3: Người dịch: Nguyễn Phương Quỳnh, Bùi Thị Lan Hương.
Biên tập: Ngô Tiến Đạt, VCĐ.
Trong loạt phim dài 3 tập này, nhà vật lý lý thuyết và cũng là nhà dự đoán tương lai hàng đầu Tiến sĩ Michio Kaku giới thiệu các công nghệ khoa học tiên tiến nhất ngày nay và trong tương lai. Ông cho rằng con người đang ở một bước ngoặt trong lịch sử. Trong thế kỉ này, chúng ta đang tạo ra sự dịch chuyển lịch sử từ “Thời đại khám phá” đến “Thời đại làm chủ”, một giai đoạn mà loài người chúng ta chuyển từ người quan sát tự nhiên một cách bị động thành người làm chủ nó một cách chủ động. Điều này mang đến cho chúng ta những khả năng vô song nhưng cũng gắn với những trách nhiệm hết sức lớn lao.
 Link Download
Share on :