Phần mềm chuyển hệ tọa độ VN2000

Để phục vụ việc áp dụng hệ tọa độ Quốc gia mới VN-2000, Trung tâm Thông tin – Lưu trữ Tư liệu Địa chính đã tiến hành thiết kế và lập các chương trình phục vụ việc tính chuyển hệ toạ độ bao gồm chuyển các giá trị tọa độ và bản đồ số từ hệ toạ độ cũ sang hệ tọa độ mới. Đồng thời với việc cung cấp các chương trình, Trung tâm cũng tiến hành đóng gói một bộ công cụ dưới dạng ActiveX control cung cấp cho các đơn vị nhằm mục đích trợ giúp việc tự lập các chương trình có chức năng tính chuyển.
Share on :