Kết hợp dịch vụ bản đồ trực tuyến Việt Nam với ảnh vệ tinh của Microsoft Virtual Earth và Yahoo Map

Đây là một phương pháp khai thác các dữ liệu không gian của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung một cách miễn phí, trực quan và tiện dụng. Người sử dụng có thể bổ sung các nguồn dữ liệu của riêng mình trên nền dữ liệu địa lý toàn cầu mà không cần phải có dữ liệu gốc.
Để khai thác các dịch vụ WMS có thể sử dụng các ứng dụng Web hoặc ứng dụng Desktop như các WMS Client. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu một ứng dụng miễn phí là Gaia 3.0 để khai thác dịch vụ WMS. Các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Download Gaia 3.0 tại đường link: Gaia3Setup.msi
Giới thiệu và tài liệu hướng dẫn sử dụng Gaia tại trang web: http://www.thecarbonproject.com/gaia.php
Ứng dụng này rất nhỏ (dưới 1Mb) nên rất dễ dàng download.
Bước 2: Cài đặt và khởi động Gaia
Bước 3: Truy nhập tới Microsoft Virtual Earth hoặc Yahoo Map
Chọn Tool -> Add Layer
Kết hợp dịch vụ bản đồ trực tuyến Việt Nam với ảnh vệ tinh của Microsoft Virtual Earth và Yahoo Map
Trên màn hình này, chọn Microsoft Virtual Earth hoặc Yahoo Map. Sau đó ấn nút Add Layer. Chú ý rằng có 3 kiểu lựa chọn : Roads (bản đồ giao thông), Aerial (ảnh viễn thám), Hybird (cả hai).
Kết hợp dịch vụ bản đồ trực tuyến Việt Nam với ảnh vệ tinh của Microsoft Virtual Earth và Yahoo Map
Zoom đến Việt Nam và làm bước tiếp theo.
Bước 4: Khai thác dịch vụ WMS Việt Nam
Chọn Add Layer, vào tab OGC Services. Ấn dấu cộng. Tại đường link yêu cầu có thể khai thác:
1. Ranh giới Tỉnh Việt Nam: http://wms.ciren.vn/arcgis/services/rgtinh/MapServer/WMSServer
2. Ranh giới Huyện Việt Nam: http://wms.ciren.vn/arcgis/services/rghuyen/MapServer/WMSServer
3. Ranh giới Xã Việt Nam: http://wms.ciren.vn/arcgis/services/rgxa/MapServer/WMSServer
4. Đường Quốc lộ: http://wms.ciren.vn/arcgis/services/qlo/MapServer/WMSServer
5. Đường Tỉnh lộ: http://wms.ciren.vn/arcgis/services/tinhlo/MapServer/WMSServer
6. CSDL nền tỷ lệ 1:1.000.000: http://wms.ciren.vn/arcgis/services/t1m/MapServer/WMSServer
Sau đó, chọn lớp và Add Layer. Chú ý chọn kiểu dịch vụ là WMS.
Kết hợp dịch vụ bản đồ trực tuyến Việt Nam với ảnh vệ tinh của Microsoft Virtual Earth và Yahoo Map
Người sử dụng có thể thêm dữ liệu của mình bằng cách chọn Tab Files.
Trung tâm Thông tin ( CIREN ) sẽ lần lượt công bố đường liên kết tới các dịch vụ WMS của Trung tâm và đường link tới các dịch vụ WMS quốc tế. Mọi nhu cầu xin gửi mail vào địa chỉ support@tnmt.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hoặc đăng các yêu cầu vào forum trên web site http://www.ciren.vn. Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật sẽ trả lời trong thời gian nhanh nhất có thể.
Trung tâm Thông tin (CIREN)
Share on :