DÂY LƯNG & VÍ DA CHẤT LƯỢNG CAO THƯƠNG HIỆU H2


Hệ thống GIS quản lý công tác Thủy lợi

Hệ thống thông tin địa lý GIS quản lý công tác thủy lợi do Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam nghiên cứu, xây dựng và phát triển nhằm phục vụ những yêu cầu của quản lý công tác thuỷ lợi

Hệ thống vận hành trên mạng Internet, mạng LAN, điều này cho phép người dùng (là lãnh đạo, cán bộ ở các cấp, những tập thể, cá nhân quan tâm đến công tác thuỷ lợi) ở các vị trí địa lý khác nhau cùng có thể đăng nhập vào hệ thống và sử dụng các chức năng của hệ thống như: Cập nhật thông tin về công tác thuỷ lợi như thông tin về các công trình, thông tin về tình hình mùa vụ, cơ cấu cây trồng, lịch gieo trồng, lịch tưới, tiêu, lịch vận hành các công trình, thông tin về tình hình hạn hán, ngập úng; Truy vấn thông tin, thiết lập báo cáo thống kê, tổng hợp; Xây dựng các loại bản đồ chuyên đề khác nhau.

1. Lĩnh vực ứng dụng hệ thống
      
  Lĩnh vực thuỷ lợi.
Hệ thống là công cụ để quản lý các công trình thuỷ lợi, quản lý các thông số kỹ thuật theo thiết kế và thông số kỹ thuật theo hiện trạng công trình, lịch sử duy tu công trình, theo dõi thời gian gieo trồng, cơ cấu cây trồng, lịch tưới và lịch tiêu, giám sát tình hình hạn hán và ngập úng.


2. Các tính năng của Hệ thống GIS quản lý công tác thủy lợi: Quản lý:  Các lớp bản đồ hành chính, bản đồ thuỷ hệ, bản đồ giao thông, bản đồ đất, bản đồ dân cư, các lớp bản đồ các công trình thuỷ lợi, dữ liệu thuộc tính của các đối tượng địa lý thuộc các lớp bản đồ nói trên liên quan đến công tác thuỷ lợi; Hệ thống GIS quản lý công tác thuỷ lợi có các chức năng chính: 
Hình vẽ 1. Quản lý các lớp bản đồ
Hình vẽ 2. Cập nhật thông tin bảng các loại cây trồng, mã sử dụng đất
Cập nhật, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu về cơ cấu cây trồng trong từng mùa vụ, thời gian gieo trồng, lịch tưới, lịch tiêu, các thông số của các công trình thuỷ lợi, lịch sử duy tu các công trình;  

Cập nhật, lưu trữ, chia sẻ thông tin về tình hình hạn hán hay ngập úng khi có thiên tai xảy ra: Các thửa ruộng bị hạn hán hay ngập úng, cấp độ hạn hán/ngập úng. Người dùng ở các xã hay các huyện chỉ cần đánh dấu các thửa ruộng trên bản đồ, chọn cấp độ thiên tai và bấm vào phím cập nhật là thông tin được đẩy vào cơ sở dữ liệu trên máy chủ.

Hình vẽ 3. Đánh dấu và cập nhật thông tin về các thửa ruộng trên địa bàn xã Lưu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
Kết xuất các loại báo cáo tổng hợp, thống kê về các công trình thuỷ lợi, về tình hình thời vụ, nhu cầu tưới/tiêu, tình hình hạn hán hay ngập úng.

Hình vẽ 4. Lập báo cáo thống kê về cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã Lưu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Hình vẽ 5. Kết quả lập báo cáo

Xây dựng các loại bản đồ hiện trạng: bản đồ phân bố cây trồng, bản đồ gieo trồng, bản đồ tưới/tiêu, bản đồ ngập úng/hạn hán.
Hình vẽ 6. Xây dựng bản đồ phân bố cây trồng

Biên tập bổ sung các công trình thuỷ lợi vào bản đồ trong cơ sở dữ liệu.
Hình vẽ 7. Biên tập, bổ sung trạm bơm tưới mới trên bản đồ
 

Chia sẻ thông tin trên mạng Internet; Giao diện bằng tiếng Việt, dễ đào tạo, dễ sử dụng; Giá chuyển giao rẻ, phù hợp với điều kiện Việt Nam.
    Hệ thống GIS quản lý công tác thủy lợi đã được triển khai, ứng dụng thí điểm cho 3 huyện là Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa của tỉnh Thanh Hóa. Năm 2009, hệ thống tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện và được triển khai ứng dụng vào thực tiễn sản xuất của Chi Cục Quản lý nước và công trình thủy lợi Hưng Yên.

    Bản quyền © Climate GIS, Chịu trách nhiệm xuất bản: Trần Văn Toàn, Mail: climategis@gmail.com, Hotline: +84 979 91 6482