GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG

Tác giả: PGS.TS. Bảo Huy
Dịch giả: Khác
Hiệu đính: Không có
Khổ sách: 15 x 23
Số trang: 152
Năm xuất bản:
Giá bìa: 45.000 VNĐ
Sự phát triển của GIS (Hệ thống thông tin địa lí) và ảnh viễn thám đã mở ra nhiều hướng ứng dụng trong nhiều ngành khoa học và quản lý. Đặc biệt đối với lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng và môi trường, công nghệ này hỗ trợ đắc lực cho quản lý cơ sở dữ liệu, phân tích dữ liệu để lựa chọn các giải pháp quản lý, sử dụng bền vững và có hiệu quả tài nguyên.
GIS ứng dụng rất rộng, đa ngành và có hiệu quả, do vậy xu hướng hiện nay là cần phải cập nhật kiến thức, kỹ năng này ở nhiều ngành quản lý, sản xuất để ứng dụng. Hiệu quả của ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám là:
       - Giảm chi phí thời gian, lao động
       - Số liệu chính xác
       - Dữ liệu được quản lý, lưu giữ ở trạng thái động
       - Có thể áp dụng ở bất cứ quy mô nào
       - Tạo cơ hội cho việc phân tích, tạo ra kiến thức, giải pháp mới trên cơ sở nền dữ liệu gắn với thuộc tính thông tin địa lý
Do vậy việc vận dụng GIS và viễn thám sẽ hỗ trợ rất lớn cho nhiều đối tượng như:
       - Nhà quản lý để quy hoạch và ra các chính sách
       - Đối với nhà kỹ thuật, nghiên cứu: Phân tích các vấn đề có tính hệ thống cao
       - Đối với người ứng dụng: Được cung cấp thông tin cụ thể, chính xác, đầy đủ và cập nhật thường xuyên; được cung cấp các giải pháp để lựa chọn trong quản lý sử dụng tài nguyên.
Thu tục Đặt mua sách    Download
Share on :