ENVI - Phần mềm xử lý ảnh viễn thám


ITTVIS ENVI chuyên hiển thị ảnh, có khả năng phân tích đa phổ cho hình ảnh quét của SPOT, TM. Ngoài ra ENVI còn có chức năng hiển thị vector.
Các chức năng chính:

- Hiển thị
- Tách chiết các thông tin phổ
- Tạo hình ảnh chuyển động
- Hiển thị hình ảnh với mạng lưới
- Phân loại ảnh đa phổ
- Các chức năng phân loại theo Mask
- Hiệu chỉn bức xạ
- Tạo lập các đồ thị
- Tạo hình ảnh nhiều chiều
- Xử lý hình ảnh Radar
- Xử lý thông tin phổ tạo các ảnh chỉ số: chồng xếp các band, tạo ảnh tỉ số...
- Các định dạng dữ liệu: xây dựng theo hệ thống ASCII, có thể nhập và xuất dữ liệu ảnh ở định dạng IMG và bảng dữ liệu ở định dạng GRD

Tải:
- Source version 4.4: Tại đây, FIX
- Hướng dẫn: Tại đây

Dữ liệu thực hành: Dữ liệu ảnh Landsat ETM + đa phổ (kênh 1, 3, 4), khu vực Tây Nam TP HCM (Bình Tân, Bình Chánh, Q8, Q6...). Tải: Tại đây
Share on :