Cuộc cách mạng Công nghệ sinh học

Di truyền học và công nghệ sinh học hứa hẹn một tương lai mà sức khỏe và tuổi thọ của con người có những bước nâng cao chưa từng thấy: kiểm tra DNA có thể ngăn ngừa nhiều bệnh tật, liệu pháp gen có thể cứu chữa họ và nhờ các cơ quan được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, cơ thể con người có thể được sửa chữa dễ dàng như sửa một chiếc xe ô tô với các bộ phận dự trữ đã có sẵn. Cuối cùng, quá trình già hóa có thể bị làm chậm hoặc thậm chí dừng hẳn lại.
Nhưng điều này sẽ có ảnh hưởng gì với chúng ta và chúng ta sẽ sống như thế nào? Và với sự làm chủ hệ gen, liệu loài người cuối cùng sẽ ở trong một thế giới phân biệt chủng tộc gen hay không ?

Link download
Share on :