DÂY LƯNG & VÍ DA CHẤT LƯỢNG CAO THƯƠNG HIỆU H2


Bình Sai Lưới GPSTrong khuôn khổ cuốn sách này tác giả trình bầy sử lý số liệu đo GPS nội nghiệp. Bình sai Lươid GPS Sách gồm 3 chương:
Chương I   : Giới thiệu chung
Chương II  :Các bước thực hiện bình sai
Chương III : Xem kết quả bình sai
Hới các bước đơn giản về từ ngữ và cách thực hiện hi vọng các độc giả sẽ thực hiện thành công


Bản quyền © Climate GIS, Chịu trách nhiệm xuất bản: Trần Văn Toàn, Mail: climategis@gmail.com, Hotline: +84 979 91 6482