Trạm xử lý nước thải Kim Liên

 Một vài hình ảnh về trạm xử lý nước thải Kim Liên - Hà Nội.
Trạm xử lý nước thải Kim Liên nằm trên phố Đông Tác, có công suất xử lý 3.700m3 nước thải/ngày đêm, sẽ xử lý toàn bộ nước thải của khu vực Kim Liên sau đó đổ ra sông Lừ.   
Trạm xử lý nước thải Kim Liên:
- Cống thoát nước chiều dài 4,6 km.
- Trạm bơm nước thải.
- Nhà máy xử lý nước thải công suất: 3.700 m3/ngđ.
Share on :