Tích hợp GIS với các phần mềm ứng dụng


Tính hợp GIS vào như một chức năng hỗ trợ đang là xu hướng của các phần mềm ứng dụng hiện nay. Đặc biệt các loại phần mềm liên quan tới phân tích môi trường, thủy lực thủy văn, địa chất… Trong nhóm các phần mềm mô hình hóa thủy lực, chất lượng nước như Mike 11, Hec RAS, Basin, HydroGis, GMS… GIS được đưa vào nhằm mục đích nhằm tăng tính chính xác của việc mô hình hóa các đối tượng không gian, hiển thị không gian đặc biệt là hiển thị bề mặt ngập lụt. 

Kết hợp Mike 11 với GIS
Các phần mềm thiên về địa chất, trắc địa như Rockwork, Suffer…GIS cũng được tích hợp như một chức năng không thể thiếu khi người dùng kết hợp với bản đồ hỗ trợ nhập dữ liệu và phân tích kết quả đầu ra.
Những phần mềm chưa tích hợp GIS thường người dùng có xu hướng xây dựng các module bổ sung có tính kết nối để hỗ trợ về GIS.  Cơ chế tính toán, thực thi do phần mềm gốc đảm nhiệm, module GIS bổ sung thường đảm nhiệm vài trò hiển thị kết quả lên bản đồ GIS giúp người sử dụng có cái nhìn đa dạng và trực quan.
Cũng nhằm mục đích này, trung tâm GIS Ứng Dụng Mới đã phát triển Module kết hợp ArcMap với Qual2E (là phần mềm không hỗ trợ GIS), module này hỗ trợ hiển thị kết quả tính toán của mô hình chất lượng nước Qual2E lên bản đồ GIS.
 

Chọn thời điềm, chỉ tiêu, vị trí cần hiển thị

Kết quả hiển thị trên bản đồ
Ngoài ra, khi tích hợp vào ArcGIS, dữ liệu mô hình được quản lý một cách tập trung trong cơ sở dữ liệu Geodatabase. Các chức năng hỗ trợ cho việc truy vấn tìm kiếm, hiển thị mô hình một cách linh động hỗ trợ người sử dụng một cách trực quan và tiện lợi.
Share on :