Thư viện bản đồ của đại học Harvard

Một bộ sưu tầm gồm 6871 lớp bản đồ của các khu vực và trên toàn thế giới, bao gồm các bản quét có đính kèm thông tin mô tả với chức năng hỗ trợ tìm kiếm và download, cho phép người sử dụng tải về và mở bằng các phần mềm GIS.
Một phần trong kho cơ sở dữ liệu này không được chia sẻ hoàn toàn mà chỉ được sử dụng cho mục đích học tập của sinh viên Harvard. Tuy nhiên, phần chia sẻ tự do cũng khá lớn. Khi truy cập vào bộ dữ liệu Harvard, các công cụ tìm kiếm và liệt kê bản đồ hoạt động khá nhanh và chính xác.Việc sử dụng công cụ này cũng không có gì phức tạp cả. Vì thế người sử dụng có thể tự đọc hướng dẫn trên trang web của bộ cơ sở dữ liệu và làm theo là được.

Dữ liệu trên thư viện bao gồm các lớp thông tin định dạng vector và raster. Nội dung của thư viện chủ yếu là các bản đồ cũ và rất cũ, thích hợp cho công tác nghiên cứu lịch sử, khảo cổ học và nhân chủng học.Các dữ liệu raster đều được nắn chỉnh hình học và gắn tọa độ địa lý. Thông tin về cơ sở toán học bản đồ được đính kèm theo dữ liệu dưới dạng một tập tin XML. Khi download bản đồ về sử dụng, người sử dụng nên download cả tập tin XML ghi hệ thống tọa độ bản đồ để có được bộ dữ liệu hoàn chỉnh.

Thư viện bản đồ của đại học Harvard có thể được truy cập tại đây.
Share on :