Thành lập DEM/DTM DSM bằng công nghệ LiDAR


Tác giả: TSKH. Lương Chính Kế
Nhà xuất bản: Đang cập nhật
Năm xuất bản: Đang cập nhật
Định dạng: PDF
Dung lượng: 697 KB
Số trang: 8
Giới thiệu:
Do có nhiều ưu điểm, công nghệ LiDAR ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong công tác nghiên cứu địa hình, trước hết phục vụ thành lập DEM/DTM và DSM với độ chính xác cao, ít phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và cung cấp sản phẩm trong thời gian ngắn. Bài báo trình bầy những nội dung đại cương cơ bản về công nghệ LiDAR bao gồm các phần: giới thiệu hệ thống LiDAR với các thông số kỹ thuật; đặc biệt nhấn mạnh công đoạn xử lý số liệu LiDAR; và sau cùng là kết quả ứng dụng LiDAR để thành lập DSM, DEM/DTM.

Download
Download
Share on :