Sách Thực hành hệ thống thông tin địa lý (MapInfo 9.0 và ArcView GIS 3.3a)

 
Tác giả: TS. Nguyễn Kim Lợi, Vũ Minh Tuấn
Nhà xuất bản: NXB Nông nghiệp
Năm xuất bản: Đang cập nhật
Định dạng: PDF
Dung lượng: 8.21 MB
Số trang: 311
Nội dung chính:
PHẦN I: MAPINFO 9.0
Chương 1. Giới thiệu chung
Chương 2. Các thanh công cụ chính
Chương 3. Làm việc với giao diện MapInfo
Chương 4. Tạo lớp dữ liệu
Chương 5. Làm việc với dữ liệu không gian
Chương 6. Làm việc với dữ liệu thuộc tính
Chương 7. Trang trí bản đồ
Chương 8. In bản đồ
Chương 9. Biểu đồ (Chart) và phân vùng đối tượng
Chương 10. Phần mở rộng
Chương 11. Hệ quy chiếu trong MapInfo
Chương 12. Một số ứng dụng
PHẦN 2: ARCVIEW 3.3A
Chương 1. Giới thiệu phần mềm ArcView
Chương 2. Thanh menu và thanh công cụ
Chương 3. Tạo dữ liệu trong ArcView
Chương 4. Làm việc với dữ liệu
Chương 5. Tạo bản đồ theo chủ đề
Chương 6. Chồng xếp dữ liệu giữa các lớp dữ liệu
Chương 7. Tạo trang in
Chương 8. Phần mở rộng
Chương 9. Biểu đồ và bảng báo cáo
Password unlock: trantoan
Share on :