Phân tích mờ - điểm nhấn của ArcGIS 10

Phân tích mờ - điểm nhấn của ArcGIS 10
 
Phân tích không gian được xem là điểm mạnh nỗi bật của GIS so với các ứng dụng khác
Từ ArcGIS 10, điểm mạnh này càng được gia tăng khi phân tích mờ (fuzzy analyst) được chính thức tích hợp vào ArcGIS.
Phân tích mờ được xem xét tới khi các biến đầu vào của bài toán biến đổi không rõ (fuzzy), theo một hàm toán học cho trước. Ví dụ khi xem xét tới vị trí ngập nước và không ngập nước, vị trí này có thể xem như xác định không rõ ràng. Xác định vùng ranh giới giữa đô thị và nông thông chỉ mang tính tương đối. Ranh giới giữa vùng nhiễm mặn và không nhiễm mặn là đường ranh không cố định (mờ). Những vùng chồng lấn này trong thực tế khó xác định một cách chính xác, mà chỉ có thể giải quyết dựa trên yếu tố mờ để định lượng được chúng. Kết quả đầu ra của bài toán dựa trên thuận toán phân tích dựa vào các biến mờ đầu vào sẽ cho ta các vị trí lựa chọn mang tính phù hợp cao hơn so với các bài toán phân tích dựa trên các biến rõ mà ta đã làm trước đây.
Một vài ứng dụng có thể sử dụng phân tích mờ:
-         Phân tích vùng thích nghi cây trồng và không thích nghi với cây trồng
-         Phân tích vùng thích nghi động vật và không thích nghi với động vật
-         Phân tích vùng ô nhiễm và không ô nhiễm
-         Phân tích tìm đường đi
-         Phân tích xác định vùng đệm (dân cư, rừng, nhiễm mặn, ngập lụt…)
-         Phân tích trong kinh doanh

Để hiểu rõ hơn bạn có thể tham khảo clip về dùng phân tích mờ xác định vùng thích nghi của loài chim đại bàng tại đây.
Share on :