DÂY LƯNG & VÍ DA CHẤT LƯỢNG CAO THƯƠNG HIỆU H2


MapWindow GIS 4.8 RC1 / 4.7
MapWindow GISphần mềm nguồn mở về hệ thống thông tin địa lý linh hoạt, với các tính năng có thể được mở rộng. Nó gồm có đầy đủ các tính năng của một phần mềm GIS cơ bản, gồm có xử lý các phép chiếu bản đồ, trình bày hiển thị các lớp bản đồ với đường nét và màu sắc thích hợp, cho phép người dùng tìm kiếm bằng tương tác hoặc truy vấn. MapWindow GIS được phát triển trên cơ sở hệ thống .NET, và phần mềm có cốt lõi là MapWinGIS, một khiển tố ActiveX. Do vậy, nó cho phép người dùng thao tác trên các lớp dữ liệu bản đồ bằng cách viết đoạn mã lệnh (script) bằng các ngôn ngữ lập trình C# hoặc VB.NET. Một hình thức mở rộng khác là thông qua các plug-in. Trong MapWindows GIS đã có sẵn một số plug-in hỗ trợ phân chia lưu vực.

Bản quyền © Climate GIS, Chịu trách nhiệm xuất bản: Trần Văn Toàn, Mail: climategis@gmail.com, Hotline: +84 979 91 6482