HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MAPINFO 10.5.0.19

các bạn thực hiện đúng các bước tôi hướng dẫn thì nhé.

Hình 1
Kick mở file MIPro_v10.5_Eval.exe cửa sổ Winzip Selp Extractor xiaats hiện (Hình 2)

Hình 2
Ta có thể Kick Browse chọn thư mục để giải nén ở đây tôi chọ thư mục Temp trong ổ C và sau đó Kick Unzip quá trình giải nén được thực hiện (Hình 3)

Hình 3
Sau khi giải nén xong ta vào thư mục ta đã chọn để giải nén vào trong bước trên ta thấy có 4 file (Hình 4) 

Hình 4

Kick duple vào file Setup cửa sổ Mapinfo professional 10.5 xuất hiện (Hình 5)

Hình 5
Nếu bạn chưa cài đặt Microsoft Office Access 2007 và Microsoft.NET Framework 3.5 SP1 thì bạn kick vào Install Quá trình cài đặt diễn ra (Hình 6)

Hình 6
Sau khi cài đặt xong 2 phần hỗ trợ trên phần mềm mapinfo 10.5.0.19 có Restart lại máy không ta chọn No (Hình 7)
Hình 7
Đến đây ta quay lại thư mục chứa file Setup Mapinfo 10.5.0.19 và Kick duple vào file setup (Hình 8)

Hình 8

Cửa sổ Mapinfo professional 10.5.0.19 xuất hiện (Hình 9)

Hình 9
Chọn Next

Hình 10
 Chọn I accept ... và kick vào Next

Hình 11
Nhập tên và địa chỉ và Tích vào Check here if you are installing... cửa sổ thay đôi
Hình 12
 Chọn Next

Hình 11
  Next

Hình 12
Chọn Next

Hình 13
 Kick Install quá trình cài đặt được thực hiện

Hình 14
 Cài đạt xong máy hỏi Restart máy không ta chọn No (Hình 15)

Hình 15
And Finish (Hình 16)
Hình 16
Như vậy ta đã cài dặt xong hoàn toàn phần mềm mapinffo 10.5.0.19
Hình 17
Phần mềm Mapinfo 10.5.0.19 đã cài đặt hoàn thành và chạy bình thường.

Hình 18
  Giao diện của mapinfo 10.5.0.19

Độc giả xem chi tiết tại đây

Xin chúc các độc giả cài đặt thành công và cùng trải nghiệm với version mới này. 
Share on :