Google Satellite Maps Downloader 6.69

Google Satellite Maps Downloader cho phép người sử dụng tải các bản đồ của dịch vụ Google Maps trên Internet. Phần mềm tải về những mảnh ghép nhỏ của bản đồ và ghép lại thành một ảnh lớn ghi lại trên đĩa. Người sử dụng có thể xem bản đồ bằng công cụ Satellite Viewer có trong phần mềm hoặc đơn giản xem bằng một chương trình đọc ảnh trên máy tính. Phần mềm hỗ trợ kết nối qua proxy và cho phép hiển thị tọa độ của từng mảnh ghép.

Đây là một phần mềm rất gọn nhẹ và hữu ích. Đặc biệt tại các vùng thành phố lớn với độ chi tiết cao của bản đồ, nếu bạn muốn tạo cho riêng mình một bản đồ đường phố thì Google Maps Downloader hẳn sẽ không thể bị bỏ qua.

Download
hoặc
Theo: http://www.rsc-niapp.com/
Share on :