Golden Software Surfer 9.11.947


Người sử dụng hẳn không còn xa lạ với phần mềm Surfer nổi tiếng của Golden Software bởi trong nhiều năm qua, các chuyên gia xây dựng, thủy lợi, GIS và nhiều ngành khác đã trải nghiệm các phiên bản của phần mềm.

Gần đây, Golden Software cho "ra lò" phiên bản 9.11.947 với giao diện khá thân thiện và "bắt mắt". Những tính năng nổi bật của Surfer bao gồm:

 • Contour Maps
 • 3D Surface Maps
 • 3D Wireframe Maps
 • Vector Maps
 • Image Maps
 • Shaded Relief Maps
 • Post Maps
 • Base Maps
 • Map Overlays
 • Gridding
 • Variograms
 • Faults and Breaklines
 • USGS DEM Files
 • Digitize Boundaries
 • Active X Automation
 • Worksheet
 • Object Manager

Trong phiên bản này, bổ sung cho những tính năng của phiên bản trước là một số cải tiến và thêm mới như sau:

 • Transparency: Làm trong nền các lớp thông tin giúp hiển thị đẹp hơn.
 • Import and Export Georeferenced Images: Nhập/xuất các ảnh raster có kèm theo tọa độ địa lý.
 • Add, Remove and Edit Individual Objects in Base Maps: Chỉnh sửa trực tiếp các đối tượng trên bản đồ nền ngay trong chương trình.
 • Convert the Projection of Data in the Worksheet: Công cụ chuyển đổi lưới tọa độ trong Worksheet (giống giao diện Excel).
 • Length and Area Calculations: Công cụ tính toán chiều dài và diện tích.
 • Move Individual Labels on Post Map with Mouse: Hiển thị, tạo nhãn tại một điểm bất kỳ trong Post Map tại vị trí nhấp chuột.
 • Save Classes for Classed Post Map: Ghi các lớp bản đồ trong Classed Post Map.
 • Display XYZ Coordinates in Status Bar: Hiển thị tọa độ 3 chiều (X,Y,Z) trên thanh trạng thái.
 • Tracking Cursor: Công cụ dò đường đi.
 • Analyze Spatial Distribution Trends in Your Data: Phân tích thống kê không gian.
 • Antialiased Text and Lines: Hiển thị ghi chú đẹp và mịn màng hơn.
 • Tabbed Windows: Hiển thị các cửa sổ theo giao diện Tab (xếp lớp).
 • Customize your Colors: Cho phép chỉnh sửa bảng màu.
 • Easy Color Spectrum: Cung cấp bộ công cụ chọn màu dễ dàng hơn.
 • Add and Remove Map Layers in the Object Manager: Thêm, bớt các lớp bản đồ với công cụ Object Manager.
 • Keep Your Custom Limits and Scale: Cho phép quy định phạm vi làm việc và tỷ lệ phân tích.
 • Reload Map Data: Cho phép nạp lại dữ liệu gốc.
 • Find/Replace in Worksheet: Công cụ tìm kiếm và thay thế trên Worksheet.
 • Precise Object Alignment: Căn chỉnh chính xác các đối tượng bản đồ.
 • More Supported Grid Formats: Hỗ trợ thêm nhiều định dạng raster.
 • More Fill Patterns: Hỗ trợ thêm nhiều kiểu hiển thị màu nền.
 • New Import Formats: Hỗ trợ nhập (Import) nhiều định dạng mới.
 • Export Contours to 3D SHP: Cho phép xuất countour (bình độ) sang dịnh dạng 3D Shape của ESRI.
 • More Export Formats: Hỗ trợ xuất dữ liệu ở nhiều định dạng mới.
 • Customize your Toolbars and Keyboard Shortcuts: Cho phép tùy biến giao diện của các thanh công cụ và phím tắt.
 • Easy Page Navigation: Căn chỉnh lề dễ dàng hơn.
 • Increased Maximum Grid File Size: Cho phép làm việc với file Grid kích thước lớn hơn.

Download
or

Share on :