Earth Alerts 2010.1.64


 

Earth Alerts 2010.1.64 - Chương trình cho chúng ta biết những cảnh báo thiên tai hay thời tiết đang xảy ra trên toàn thế giới Description

Chương trình có thể cho chúng ta biết những cảnh báo thiên tai hay thời tiết đang xảy ra trên toàn thế giới như: thời tiết, động đất, and núi lửa, bão nhiệt đới…

Với Earth Alerts, sử dụng rất đơn giản. Bạn chỉ cần lựa chọn vùng miền hoặc lãnh thổ quốc gia mà bạn cần biết, chương trình sẽ tự động kết nối với dữ liệu trung tâm và đữa ra nhưng thông tin mới nhất về tình hình khu vực đó bao gồm cả ảnh vệ tinh và thông tin chi tiết.


Share on :