Ứng dụng GIS trong quản lý dịch bệnh nguy hiểm


Trong bài này chúng tôi giới thiệu một ứng dụng GIS vào quản lý dịch bệnh nguy hiểm Ứng dụng được xây dựng trên nền ArcGIS 9.2, mô hình dữ liệu Geodatabase được cài đặt trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server 2005, ngôn ngữ lập trình VB.net.
Các chức năng chính của ứng dụng như:
- Kết nối dữ liệu
- Thêm mới, cập nhật ca bệnh
- Thêm mới, cập nhật cơ sở y tế
- Tìm kiếm, thống kê theo thuộc tính và theo không gian ca bệnh, cơ sở y tế
-  Tự động xây dựng bản đồ dịch bệnh
- Dự báo, khoanh vùng dịch dịch bệnh
- Hỗ trợ in ấn bản đồ
Một số hình ảnh tiêu biểu về xây dựng bản đồ dịch và khoanh vùng dịch bệnh của ứng dụng:

Bản đồ phân bố dịch bệnh dạng vùng

Bản đồ phân bố dịch bệnh dạng điểm


Khoanh vùng dịch với nhiều vị trí ca bệnh

Nếu các bạn có nhu cầu tham khảo kỹ hơn về ứng dụng có thể liên lạc với tôi
Nguồn: trung tâm GIS Ứng dụng mới
Share on :