Dữ liệu đường giao thông Việt Nam

Hiệp hội dữ liệu mở OpenStreetMap liên tục cập nhật và bổ sung dữ liệu đường phố cho các nước trên thế giới. Bộ dữ liệu được xuất ra dưới định dạng Shapefile của ESRI rất tiện dụng cho cộng đồng GIS vì định dạng này đã từ lâu khá quen thuộc đối với họ.

Bản cập nhật dữ liệu đường giao thông của Việt Nam được xuất bản ngày 14/9/2010, có những lớp thông tin sau:

1. Ranh giới hành chính,
2. Ranh giới trên biển,
3. Hệ thống giao thông,
4. Các điểm dân cư quan trọng,
5. Lớp phủ thực vật,
6. Hệ thống thủy văn, và
7. Các điểm du tích, lịch sử, giải trí, du lịch nổi tiếng.

Tải về miễn phí tại đây.
Share on :