Dữ liệu thực hành cho sách GIS Đại cương

Dữ liệu để thực hiện các bài tập trong sách GIS đại cương được trích từ sản phẩm của đề tài NCKH cấp nhà nước: "Hệ thống thông tin địa lý phục vụ phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long (MEKOGIS)".
Hướng dẫn download & cài đặt
Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ trong tập tin 'gisdc.exe': download
Sau khi download tập tin trên, Chúng ta tiến hành cài đặt bằng cách chạy file 'gisdc.exe' . Khi xuất hiện hộp thoại, ta chọn đường dẫn đến ổ đĩa D - "D:\" sau đó click vào nút 'Install' để tiến hành quá trình cài đặt. Các công việc còn lại sẽ do chương trình tự động thực hiện.
Sau khi cài đặt xong Thư mục 'Dulieu' nằm trong 'D:\Ditagis' trên máy bạn sẽ có cấu trúc giống hình sau:
Share on :