DÂY LƯNG & VÍ DA CHẤT LƯỢNG CAO THƯƠNG HIỆU H2


Dữ liệu độ cao DEM toàn cầu

USGS DEMs - Trang web GeoCommunity được lựa chọn bởi USGS trở thành nhà phân phối chính thức đầu tiên mô hình số độ cao DEM. Dữ liệu này không còn được cho phép tải về từ USGS nữa. Mô hình số độ cao (DEM) được tham chiếu theo tọa độ UTM hoặc hệ tọa độ kinh vĩ độ. Các mắt lưới có khoảng cách đều từ Bắc tới Nam và từ Tây sang Đông. Dữ liệu này có sẵn để tải về miễn phí (click vào "Download Data" sau khi truy nhập liên kết ở trên) hoặc tải đĩa CD-ROM Click vào đây!Bản quyền © Climate GIS, Chịu trách nhiệm xuất bản: Trần Văn Toàn, Mail: climategis@gmail.com, Hotline: +84 979 91 6482