Download ảnh Google Map


 
Google cung cấp nguồn dữ liệu khổng lồ về ảnh vệ tinh của hầu hết các khu vực trên thế giới. Nguồn dữ liệu này ở mức độ nào đó khá phù hợp cho bạn sử dụng vào những ứng dụng phát triển bản đồ. Do vậy, nếu lấy được ảnh google này về máy cá nhân sẽ trở nên rất thuận tiện cho bạn
Google map chia khu vực lớn thành các ảnh nhỏ có kích thước 256x256 pixel  theo hai tiêu chí mức zoom và tọa độ.
Để lấy về từng ảnh bạn có thể dụng trình duyệt FireFox kết hợp với FireBug để xác định địa chỉ URL của ảnh cần lấy về.
 
Xác định địa vị trí của ảnh

Lưu ảnh về máy
Với cách lấy ảnh này bạn có thể áp dụng để lấy về ảnh của bất cứ trang web bản đồ nào sử dụng cơ chế chia bản đồ thành các ảnh nhỏ.
Để lấy về nhiều ảnh cùng lúc bạn có thể viết một tool để tự động thực hiện việc lấy ảnh hoặc sử dụng phần mềm Google Maps Downloader mà tôi đã post mấy bài trước.
Share on :