DÂY LƯNG & VÍ DA CHẤT LƯỢNG CAO THƯƠNG HIỆU H2


Chuyển đổi định dạng tọa độ

 Chuyển đổi định dạng tọa độ
 
Tọa độ của điểm có thể hiển thị ở nhiều định dạng khác nhau, tùy theo nhu cầu hiển thị, tính toán... mà ta chuyển sang định dạng phù hợp. Các định dạng quen thuộc như hệ mét, độ :phút : giây, lat :lon...
Trong ArcGIS để chuyển nhanh định dạng tọa độ của điểm trên bản đồ, ta có thể thực hiện đơn giản như sau :
Dùng công cụ Identify để xác định một vị trí trên bản đồTrong hộp thoại Identify này nhấn vào công cụ chuyển đổi định dạng tọa độ


Ta nhận thấy có nhiều định dạng tọa độ ta có thể  chuyển sang

Bản quyền © Climate GIS, Chịu trách nhiệm xuất bản: Trần Văn Toàn, Mail: climategis@gmail.com, Hotline: +84 979 91 6482