Bản đồ chuyên đề – Trần Thị Phụng Hà

Tác giả: Trần Thị Phụng Hà
Định dạng: PDF
Dung lượng: 7.69 MB
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nội dung chính:
Chương 1: Các khái niệm cơ bản
Chương 2: Giải pháp thể hiện nội dung bản đồ
Chương 3: Phần mềm MapInfo để thành lập bản đồ chuyên đề
Chương 4: Qui trình, phương thức xây dựng bản đồ chuyên đề, biên tập đề cương thiết kế
 
Password unlock: trantoan
Share on :