ArcGIS Desktop 10 không add được dữ liệu trong ổ cứng

Không add được  dữ liệu từ ổ cứng dường như là một câu hỏi thường xuyên của những bạn đã liên lạc với CLIMATE CHANGE AND GIS DATABASE qua Hỗ trợ Trực tuyến trong những ngày gần đây. Có lẽ nên có hẳn ra một bài viết để các bạn nào chưa quen với ArcGIS 10 có thể tham khảo trực tiếp.
Như các bạn đã biết, từ ArcGIS 9.3.1 lên 10.0 (hay tiền thân là 9.4) có rất nhiều sự thay đổi. Những thay đổi đó được ESRI định hướng và mong nó sẽ đem lại sự thuận tiện cho người dùng. Tuy nhiên những thay đổi cũng có khi làm cho chúng ta cảm thấy bất tiện nhất là trong thời gian đầu.

ArcGIS Desktop 10 Flash Introduction

Các bạn không thấy các ổ đĩa của mình khi gọi chức năng Add Data là do mặc định trong ArcGIS Desktop 10 không connect sẵn các ổ đĩa này trong Home. Muốn thấy các ổ đĩa này, bạn cần phải tạo kết nối tới ổ đĩa hoặc folder chứa dữ liệu của bạn trong Home.

Để tạo kết nối bạn thực hiện như sau:
1. Mở cửa sổ Catalog như hình sau đây:

Trong đó chú ý nút lệnh Connect to Folder trên thanh công cụ tại vị trí được khoanh tròn như hình trên. Click vào Connect to Folder sẽ mở ra cửa sổ Connect to Folder như hình sau:


2. Chọn ổ đĩa chứa dữ liệu bạn cần trong cửa sổ Connect to Folder và click ok: Sau bước này trong cửa sổ Catalog đã có ổ đĩa bạn cần. Tới đây, việc add data được thực hiện như các phiên bản trước.
Các bạn có thể truy cập ESRI.com để xem thêm những tính năng mới của ArcGis 10. Enjoy !
Nguồn: gis4you
Share on :