Phát triển mô hình phát thải CO2 mới

Một nhóm các nhà nghiên cứu được tài trợ bởi Liên minh châu Âu đã phát triển một mô hình mới có thể ước tính việc giảm lượng phát thải cần thiết khí carbon dioxide để làm chậm hoặc ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu.Mục đích của nghiên cứu này là để mô phỏng sự thay đổi khí hậu trong tương lai và phát thải CO2 trong cùng một kịch bản, trong đó nồng độ CO2 trong khí quyển sẽ được giữ ổn định lâu dài ở mức 450 phần triệu (ppm). Sự nóng lên toàn cầu sẽ được giới hạn tối đa là 2°C trên mức tiền công nghiệp.

Mô hình này đã được xuất bản trên Tạp chí Climatic Change.

Nghiên cứu này thuộc Dự án ENSEMBLES của Liên minh châu Âu (EU) nhằm dự báo sự thay đổi khí hậu và những tác động của nó. Dự án được đầu tư 15 triệu euro với kỳ vọng là sẽ phát triển được một hệ thống dự báo theo thời gian (ví dụ theo mùa, theo thập kỷ…) và không gian (vùng, toàn cầu…).

Theo các nhà nghiên cứu, nồng độ CO2 trong bầu khí quyển đã tăng lên do con người sử dụng các năng lượng hoá thạch, tăng gần 35% kể từ đầu cuộc cách mạng công nghiệp. Theo nhà nghiên cứu Erich Roeckner của Viện Max-Planck (Đức), cái mới trong nghiên cứu trên là việc tích hợp trong mô hình quy trình cacbon nhằm thu thập các dữ liệu về phát thải. Mô hình dự báo rằng phát thải CO2 sẽ tăng từ nay đến năm 2015, từ 3 tỷ đến 10 tỷ tấn. Để ổn định dài hạn CO2, thì phát thải phải giảm khoảng 56% trong vòng 40 năm tới. Cũng theo tính toán từ mô hình này, sự nóng lên toàn cầu từ nay đến năm 2100 không vượt quá 2oC.
Share on :