Khí tượng Synop


Chương 1
Những động lực, nguồn năng lượng và đặc điểm cơ bản của hoàn lưu nhiệt đới
Hoàn lưu nhiệt đới, nhiệt đới
Hoàn lưu gió mùa ở khu vực Đông Nam Á
Hoàn lưu gió mùa, Hình thể SYNÔP, xâm nhập lạnh
Những nhiễu động miền nhiệt đới
Nhiễu động, miền nhiệt đới, tín phong, EL NINO, giao động nhiệt đới
Áp thấp nhiệt đới và bão
Áp thấp nhiệt đới, bão, áp cao cận nhiệt, dòng dẫn, dự bão bão
Mây tích và các hệ thống quy mô vừa
Mây tích, dông, mưa đá, vòi rồng, lốc, profile nhiệt ẩm, profile gió, giông ở việt nam
 
 
 
 
Share on :